InterCom

 
Sistemi za internu komunikaciju u kritičnim situacijama dizajnirani su tako da zadovolje zahteve sigurne komunikacije u ekstremnim situacijama, pod teškim i zahtevnim uslovima rada.
Upotrebljavaju se u industrijskim sistemima i institucijama od društvenog značaja u svrhu bezbednosti ljudi i zaštite imovine. Funkcija im je zadovoljenje potrebe za prenosom informacija u složenim, hitnim i vanrednim situacijama.
Instaliraju se na lokacijama sa zahtevnim okruženjem i teškim uslovima rada:
  •  - rudnicima,
  •  - teškoj industriji,
  •  - bolnicama,
  •  - aerodromima,
  •  - muzejima,
  •  - tunelima i drugim objektima putne infrastrukture,
  •  - parking garažama,
  •  - bankama,
  •  - institucije za izvršenje korektivnih mera ponašanja (pritvori, zatvori),
  •  - objektima od visokog državnog značaja

kada njihov kvalitet i funkcionalnost dolaze do potpunog izražaja.

InterCom je najmoćniji sistem integracije prenosa glasovnih poruka i informacija sa slikom i podacima koji definišu uticaje iz spoljašnje sredine.
Povezan sa grafičkim prikazom daje jedinstven i vrlo moćan sistem tehničke zaštite.

 

Državni sertifikati i licence:

Licenca odgovornog projektanta